Belzona 4111 (Magma-Quartz)

En epoxibaserad reparationskomposit för reparation, ytrenovering och skydd av betong och sten.

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

En snabbhärdande, trekomponents epoxikomposit för reparation, ytrenovering och skydd av betong och sten. Detta material ger enastående kemikalie- och nötningsbeständighet och skyddar mot miljöangrepp, vilket förenklar underhållsrutinerna.

Belzona 4111 (Magma-Quartz) är enkel att blanda och applicera utan behov av specialverktyg och kan användas i små kvantiteter vid behov. Denna lösningsmedelsfria komposit levereras som bas, härdningsmedel och separat ballastmaterial, vilket gör att produktens viskositet kan varieras. 

Viktiga fördelar:

 • Hög mekanisk hållfasthet och slagseghet
 • Enastående långtidsbeständighet mot nötning
 • Utomordentlig beständighet mot en mängd olika kemikalier
 • Enkel att blanda och applicera, inga specialverktyg krävs och den kan användas i små mängder vid behov
 • Ingen krympning oavsett applicerad tjocklek
 • Beständig mot miljöangrepp
 • Kortare driftavbrott på grund av snabbhärdande egenskaper
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Utmärkt vidhäftning till metalliska och icke-metalliska ytor, bl.a.. betong, tegel, marmor, sten m.m.

Belzona 4111 (Magma-Quartz) har följande användningsområden:

 • Reparation av problemområden på golvytor, t.ex. trappsteg, rörelsefogar, kanaler och galler
 • Förankring, fastsättning och shimsning av utrustning, t.ex. stödkonstruktioner, kakelplattor, pumpar och annan utrustning
 • Universalmaterial för reparation av lösa räcken, lastkajer, gångar och andra anläggningar
Viktiga tekniska data:
Brukstid vid 25°C  30 minuter
Tid till beträdande av fotgängare efter härdning vid 25°C 4 timmar 
Rekommenderad täckningsgrad (15 kg-förpackning) 1,11 m2
Dragvidhäftning (ASTM D4541) 720 psi (4,95 MPa) torr betong, 810 psi (5,57 MPa) våt betong
Tryckhållfasthet (ASTM D695) 15 000 psi (103,41 MPa), vid kallhärdning
Temperaturbeständighet 60°C i vätska, 149°C torra förhållanden
Vidhäftning till Betong, sten, tegel, marmor, stål m.m.
Vanliga applikationer Epoxikomposit för reparation, ytrenovering och skydd av betong och sten
Förpackningsstorlek 5 kg, 15 kg. Förpackningsstorlekarna kan variera lokalt. 
Tillgänglighet* Global

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4111 (Magma-Quartz) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.