Belzona 4351 (Magma CR5)

En statiskt avledande, kemikaliebeständig ytbeläggning för att skydda betong- och metallytor.

Belzona 4351 (Magma CR5)

En högpresterande, tvåkomponents, statiskt avledande barriärbeläggning designad att avleda elektrostatisk laddning som byggts upp bort från farliga områden. Denna lösningsmedelsfria, konduktiva ytbeläggning isolerar betong- och metallytor från aggressiva kemikalier, särskilt syror och alkalier. Den är enkel att blanda och applicera utan behov av specialverktyg och härdar vid rumstemperatur.

Viktiga fördelar:

 • Låg ytresistivitet ger avledning av elektrostatisk laddning
 • Utomordentlig beständighet mot en mängd olika kemikalier
 • Lätt att blanda och applicera utan specialverktyg
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Utmärkt vidhäftning till alla styva grundmaterial, bl.a. betong, sten, tegel, rostfritt stål, mjukt kolstål, kolstål, koppar
 • Hög tryckhållfasthet

Belzona 4351 (Magma CR5) har följande användningsområden:

 • Statisk avledande och kemikaliebeständig ytbeläggning för primära och sekundära kemiska inneslutningar
 • Bränslelagringstankar och kolvätetankar där vätskan omrörs, dvs. pump-, rörlednings- och filtersystem
 • Statiskt avledande ytbeläggning för raffinaderier och sädessilor, mycket känslig för ackumulering av statisk laddning
 • Statiskt avledande golvbeläggningar för fabriker och lagerlokaler

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4351 (Magma CR5) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.