Belzona 4341 (Magma CR4)

En epoxibaserad högtemperaturbeläggning för betong- och metallytor i kontakt med heta oorganiska syror.

Belzona 4341 (Magma CR4)

En slitstark, tvåkomponents, epoxibaserad barriärbeläggning optimerad för beständighet mot heta oorganiska syror, t.ex. svavel- och saltsyra upp till 90°C. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning isolerar betong- och metallytor från nedbrytande kemiska miljöer.

Belzona 4341 (Magma CR4) ger en säker och hygienisk yta som uppfyller USDA:s krav för oförutsedd kontakt med livsmedel. Den är enkel att blanda och applicera utan behov av specialverktyg och härdar vid rumstemperatur.

Viktiga fördelar:

 • Utmärkt kemikaliebeständighet mot en rad olika heta oorganiska syror
 • Snabb härdning för snabba akuta reparationer med minimal tid för driftavbrott
 • Godkänd enligt USDA för att ge en säker och hygienisk ytbeläggning som inte kontaminerar livsmedel
 • Lätt att blanda och applicera utan specialverktyg
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Utmärkt vidhäftning till alla styva grundmaterial, bl.a. betong, glasfiber, tegel, rostfritt stål, mjukt kolstål, kolstål

Belzona 4341 (Magma CR4) har följande användningsområden:

 • Kemikaliebeständig ytbeläggning för syrahållande väggar, tankar, områden med kemikaliespill, betongfundament för tankar och pumpar
 • Tätning av kemikalieavlopp, kanaler, transfer- och uppsamlingsområden
 • Skydd av pumpfundament av betong och kåpor från kemikaliespill
 • Skapande av halkfria gångytor i kemiska inneslutningar då den kombineras med ballastmaterial
Viktiga tekniska data:
Brukstid vid 20°C  15 minuter
Härdningstid till fullständig kemikaliebeständighet vid 20°C 5 dagar 
Rekommenderad täckningsgrad (1,5 kg-förpackning) Faktisk täckningsgrad för ett system med två skikt: 
2,25 m2 per 1,5 kg per skikt
Dragvidhäftning (D4541/ISO 4624) 3 540 psi (24,40 MPa), kallhärdning på blästrat mjukt kolstål
Tryckhållfasthet (ASTM D695) 7 300 psi (50,33 MPa), vid kallhärdning
Temperaturbeständighet 90°C i vätska, 200°C torra förhållanden
Vidhäftning till Betong, sten, tegel, aluminium, koppar, stål, rostfritt stål, gjutjärn m.m.
Vanliga applikationer Ytbeläggning av betong och metall för beständighet mot heta oorganiska syror
Förpackningsstorlek 1,5 kg. Förpackningsstorlekarna kan variera lokalt. 
Tillgänglighet* Global

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4341 (Magma CR4) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.