Belzonas produkter

Samtidigt som erosion, korrosion och fysiska skador utgör ett hot för många industrier har vi förstått att de verkliga problemen är driftstopp, minskad verkningsgrad, ekonomiska förluster och säkerhetsrisker som uppkommer på grund av dessa grundorsaker.

Produkter

Samtidigt som erosion, korrosion och fysiska skador utgör ett hot för många industrier har vi förstått att de verkliga problemen är driftstopp, minskad verkningsgrad, ekonomiska förluster och säkerhetsrisker som uppkommer på grund av dessa grundorsaker.

Belzona tillverkar sina produkter för att lösa dessa problem genom att:

  • Minska arbetsinsatsen genom att eliminera behovet av nedmontering, svetsning och efterbehandling av svetsen med värme.
  • Minska kostnaderna genom ökad tillgång till utrustningarna
  • Förbättra säkerheten genom kalla arbeten som kan utföras på plats med lösningsmedelsfria material