Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid)

Ett elastomerbaserat tätningsmedel för tätning av rörelsefogar i bl.a. betong-, tegel- och stenytor.  

Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid)

Ett snabbhärdande, tvåkomponents tätningsmedel designat för effektiv tätning av gjut- och rörelsefogar på betong, sten, tegel och andra ytor. Detta lösningsmedelsfria material är ett kostnadseffektivt och högpresterande alternativ till konventionella gjut- och tätningsmassor. Fogarna får upp till 25 % flexibilitet och utomordentlig väder- och kemikaliebeständighet. Inga heta arbeten krävs och härdningen sker snabbt, vilket gör appliceringen enkel och säker.

Viktiga fördelar:

  • Ger rörelsefogar flexibilitet upp till 25 %
  • Kortare driftavbrott på grund av snabbhärdande egenskaper
  • Minskar det framtida underhållet och eliminerar behovet av dyra omkonstruktioner
  • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
  • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
  • Utomordentlig beständighet mot väder och en mängd olika kemikalier
  • Lätt att blanda och applicera manuellt, inga specialverktyg behövs
  • Utmärkt vidhäftning till ytor såsom betong, tegel, sten och stål

Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid) har följande användningsområden:

  • Rörelsefogar på horisontella ytor, bl.a. golv, broar, vägar, parkeringar och tillverkningsanläggningar
  • Tätning av läckande fogar i sekundära inneslutningar
Viktiga tekniska data:
Brukstid vid 20°C  45 minuter
Härdningstid vid 20°C (68°F) 4 dagar
Fläkvidhäftning (ASTM D421) 26 pli (460 kg/m) på blästrat stål
Volymkapacitet 1 612 cm³ per 2 kg
Vidhäftning till Betong, sten, tegel, stål, andra material i Belzona 4000-serien m.m.
Vanliga applikationer Elastomerbaserat tätningsmedel för rörelsefogar
Förpackningsstorlek 2 kg. Förpackningsstorlekarna kan variera lokalt. 
Tillgänglighet* Global

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 4521 (Magma-Flex Fluid) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.