Belzona 1391 (Ceramic HT)

Erosions- och korrosionsbeständig beläggning för högtemperaturutrustning som arbetar omsluten av vätska. 

Belzona 1391 (Ceramic HT)

En tvåkomponents keramfylld epoxibeläggning som ger högtemperaturutrustning som arbetar omsluten av vätska upp till 120°C erosions- och korrosionsbeständighet. Denna lösningsmedelsfria ytbeläggning ger utmärkt beständighet mot en mängd olika vattenlösningar, kolväten och processkemikalier. Den är enkel att blanda och kan appliceras med en hårdborstad pensel eller applikator.

Belzona 1391 (Ceramic HT) kan även användas som höghållfast konstruktionslim för sammanfogning av metaller och för att forma oregelbundna, lastbärande mellanlägg då högtemperaturmaterial krävs.

Viktiga fördelar:

 • Fungerar vid hög temperatur omsluten av vätska
 • Utmärkt erosions- och korrosionsbeständighet
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Hög tryckhållfasthet
 • Applicering och härdning vid rumstemperatur – inga heta arbeten inblandade
 • Utomordentlig beständighet mot en mängd olika kemikalier
 • Ingen krympning, expansion eller distorsion
 • Utmärkt vidhäftning till de flesta metallytor, bl.a. stål, rostfritt stål och specialstål

Belzona 1391 (Ceramic HT) har följande användningsområden:

 • Högtemperaturbeläggningar för processkärl, destillationskolonner, värmeväxlare, filteranordningar och skrubbrar som arbetar omslutna av vätska
 • Skydd av pumpar, ventiler, varmvattentankar och separatorer från erosions- och korrosionseffekter
 • Skydd av rörledningssystem från fukt- och kemikalieangrepp
 • Höghållfast konstruktionslim för sammanfogning av metallkomponenter
 • Skapande av oregelbundna lastbärande mellanlägg
Viktiga tekniska data:
Brukstid vid 25°C 30 minuter
Tid till vätskekontakt vid 25°C 4 dagar
Dragvidhäftning (D4541/ISO 4624) 6 030 psi (41,58 MPa), på sandblästrat mjukt kolstål
Täckningsgrad För drifttemperaturer på 100–120°C

Faktisk täckningsgrad för ett system med två skikt:
Skikt 1: 0,39 m2 per kg
Skikt 2: 1,00 m2 per kg
Temperaturbeständighet 120°C i vätska, 200°C torra förhållanden
Vidhäftning till Stål, rostfritt stål och andra metaller
Vanliga applikationer Högtemperaturbeläggningar för processutrustning, sammanfogning och shimsning
Förpackningsstorlek 3 kg. Förpackningsstorlekarna kan variera lokalt.
Tillgänglighet* Global

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Övrig information:

För mer information om Belzona 1391 (Ceramic HT) kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.