Beläggningar och reparationskompositer för vatten- och avloppsvattenanläggningar

Belzonas epoxibaserade kompositer och ytbeläggningar för metall- och betongreparation är särskilt designade för reparation och skydd av anläggningar och utrustning inom vatten- och avloppsrening.

Belzona har ett brett sortiment av epoxibaserade kompositer och beläggningar för reparation och skydd av vatten- och avloppsreningsanläggningar och tillhörande utrustning från vanliga problem för branschen, t.ex. erosion, korrosion, kemiska angrepp, mekaniska skador och läckage. Belzonas lösningar minimerar tiden för driftavbrott, arbetskostnader och kostnader för utbyte av utrustning, och kan förlänga inventariernas livslängd med många år.

Reparation och effektivisering av vätskehanterande system

Belzona har ett brett sortiment av epoxireparationsmaterial som kan användas för reparation av vätskehanterande system som skadats genom erosiva, korrosiva och kemiska angrepp. Våra lösningsmedelsfria material såsom Belzona 1111 (Super Metal) är utformade för reparation av sliten utrustning, t.ex. pumpar, rörledningar och ventiler, till deras ursprungliga profil och binder till nästan alla metallytor. Efter att utrustningen renoverats kan epoxibeläggningar såsom Belzona 1341 (Supermetalglide) användas för att ge utomordentlig erosions- och korrosionsbeständighet samt även för att förbättra effektiviteten för utrustning upp till 7 % för nya pumpar och 20 % för renoverade pumpar, vilket avsevärt minskar driftkostnaderna.

Reparation av betong i avloppssystem

Våra material och beläggningar för betongreparation är särskilt utformade för reparation och skydd av avloppssystem från vanliga problem såsom vittring, slitage och kemiska angrepp som ett resultat av svavelväteangrepp, tung belastning och erosion. Belzonas epoximaterial för betongreparation såsom Belzona 4111 (Magma-Quartz) kan användas för att snabbt och permanent reparera vittrad betong på utrustningar som sedimenteringstankar och klarningskar. Anläggningar som skadats under tung belastning, t.ex. primära sedimenteringstankar, kan repareras genom användning av höghållfasthetsmaterial såsom Belzona 4131 (Magma-Screed) och Belzona 4111 (Magma-Quartz), vilka ger en stark bindning till befintlig betong.

Vårt sortiment av pensel- och sprutapplicerade beläggningar såsom Belzona 5811 (Immersion Grade) ger långtidsbeständigt skydd för utrustning mot korrosion och kemiska angrepp, och är tack vare den lösningsmedelsfria sammansättningen enkla och säkra att använda.

Läckagetätning

Rörelsefogar i tankar och klarningskar kan enkelt förseglas på plats med Belzonas elastomerer Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) och Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer). Akuta läckage kan tätas omedelbart med användning av våra epoxibaserade reparationskompositer. t.ex. Belzona 1291 (ES-Metal), utan behov av specialverktyg eller svetsning. För att skydda och öka styrkan hos skadade rörledningar kan våra kallhärdande rörlindningssystem användas. Systemet består av Belzona 1111 (Super Metal) och ger en permanent lösning när det gäller renovering av rörledningar. Dessutom erbjuder Belzona skydd för utrustningens flänsar och förband vid användning av våra epoxibaserade höghållfasthetsmaterial såsom Belzona 1111 (Super Metal) och Belzona 1121 (Super XL-Metal).

Reparation och skydd av mekaniskt skadad utrustning

Kostsam reparation eller utbyte av mekaniskt skadad utrustning, t.ex. axlar, kan undvikas genom användning av Belzonas epoxibaserade reparationsmaterial, som kan användas för reparation på plats utan nedmontering av axeln och därför minimerar kostnaden och tiden för driftavbrott. Epoxibeläggningar såsom Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) och Belzona 1811 (Ceramic Carbide) är utmärkta för att ge t.ex. skräpavskiljare, inmatningsskruvar och utrustning med strömmande vätskor erosions- och nötningsbeständighet och därmed en förlängd livslängd.

Skydd mot kemiska angrepp

Belzonas epoxibaserade kompositer och beläggningar ger utomordentlig kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av starka kemikalier för utrustningar såsom lagringstankar för kemikalier och slamdumprar. Till exempel är beläggningar som Belzona 4311 (Magma CR1) idealiska för att skydda sekundära inneslutningar mot kemikalier, inklusive syror och alkalier, och Belzona 5811 (Immersion Grade) passar utmärkt för utrustning som kontinuerligt är nedsänkt.

Våra polymerlösningar är lämpliga även för andra områden, bl.a:

Video:

Fotogalleri: