Belzona 5871

Värmeisolerande korrosionsskydd

Belzona 5871

Belzona 5871 är ett tvåkomponents, lösningsmedelsfritt polymersystem som ger värmeisolerande korrosionsskydd, med termiska egenskaper och som känns svalt vid beröring.

Materialet är designat för applicering på metalliska rörledningssystem, kanalsystem och annan industriell utrustning. Belzona 5871 är värmeisolerande, skyddar mot kontaktbrännskador, eliminerar korrosion/korrosionsangrepp under isolering, kondensation och förhindrar isbildning, förbättrar säkerheten och tåligheten.

Belzona 5871 kan appliceras med pensel, patron eller genom flerkomponentssprutning, och expanderar vid applicering till ett skum med lätt vikt och slutna celler. Detta minskar yttemperaturen på metalliska underlag till under 60 °C och ger samtidigt korrosionsskydd.

Viktiga fördelar:

  • Utmärkt korrosionsbeständighet förhindrar korrosion och eliminerar korrosionsangrepp under isolering (CUI).
  • Belzona 5871 kan pensel- och sprutappliceras, för både små, komplexa geometrier eller snabbappliceras över stora områden.
  • Termiska egenskaper samtidigt som den känns sval vid beröring ökar säkerheten för arbetsplatsens personal, och kontaktbrännskador kan undvikas.
  • Expanderar upp till tre gånger i tjocklek jämfört med vid appliceringen, vilket minskar antalet lager som behövs jämfört med konventionella beläggningssystem.
  • Värmeisolering minskar värmemängden som överförs genom en yta och ökar utrustningens effektivitet.
  • Lösningsmedelsfritt system.

Applikationsområden för Belzona 5871

  • Rörledningssystem
  • Kanalsystem
  • Utsidan av tankar/kärl
  • Industriella maskindelar och utrustning

 


Övrig information:

För mer information om Belzona 5871 kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Video:

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.