Belzona 5892

En epoxibeläggning för att ge högtemperaturutrustning som arbetar omsluten av vätska beständighet mot korrosion och kemikalier.

Belzona 5892

En tvåkomponents epoxibeläggning som appliceras med pensel eller uppvärmd högtryckssprutning för korrosionsskydd av metallytor omslutna av vattenlösningar vid temperaturer upp till 95°C.

Detta lösningsmedelsfria material ger god beständighet mot en rad olika kemikalier och skyddar utrustningar mot skador orsakade av korrosion, salt, vatten och miljö. Det härdar vid rumstemperatur utan behov av ytterligare värme, vilket eliminerar hälso- och säkerhetsrisker.

Belzona 5892 uppvisar låg utblomning och den kan läggas på i två skikt utan mattblästring eftersom den uppvisar utmärkt vidhäftning mellan skikten. Den har designats i ljusa färger för att underlätta synligheten och ge goda möjligheter till inspektion i dåligt upplysta kärl.          

Det här materialet kan även användas för att skapa oregelbundna, lastbärande mellanlägg med god elektrisk isoleringsförmåga.

Viktiga fördelar:

 • Skyddar effektivt utrustning som arbetar konstant omsluten av vatten upp till 95°C
 • Lämplig för kontakt med hett dricksvatten, godkänd enligt WRAS och NSF/ANSI 61
 • Efterhärdar i drift
 • Långtidsbeständighet mot korrosion
 • Minskade hälso- och säkerhetsrisker eftersom den är lösningsmedelsfri
 • Enkel applicering med pensel eller uppvärmd högtryckssprutning och härdar vid rumstemperatur – inga heta arbeten behövs
 • Tvåskiktssystem med långt övermålningsfönster
 • Överträffar konventionella ytbeläggningar med glasflingor
 • God kemikaliebeständighet mot ett brett spektrum av ämnen
 • Utmärkt vidhäftning till många ytor, t.ex. gjutjärn, rostfritt stål, mässing, koppar, betong, trä, glasfiber och aluminium

Belzona 5892 har följande användningsområden:

 • Invändig ytbeläggning i bl.a. kärl, separatorer, kondensorer, indunstare, droppavskiljare, diffusorer och värmeväxlare som arbetar vid hög temperatur
 • Reparation av befintliga invändiga ytbeläggningar i utrustningar
 • Skydd av tankar och sekundära inneslutningar från kemikalie- och korrosionsskador
 • Ytbeläggning av rörledningar utsatta för korrosionsskador 
 • Skapande av oregelbundna lastbärande mellanlägg 

* Alla produkter är föremål för lokala begränsningar. Fråga din lokala återförsäljare efter mer information


Godkännanden:

NSF/ANSI 61

NSF-ANS-61

Godkänt material enligt WRAS

Bureau

Övrig information:

För mer information om Belzona 5892 kan du kontakta oss eller hitta din lokala återförsäljare.

Du kan ansöka om att vara med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Fotogalleri:

Produktdokument:

You are currently viewing documents in

For More Information regarding Belzona Products,
please login by clicking here.