Belzonas lösning för kallimning

Belzonas kompositbaserade fogningsmaterial erbjuder säkra, enkla och kostnadseffektiva alternativ till svetsning.

Belzonas lösning för kallimning

Vad är kallimning?

Kallimning kan beskrivas som sammanfogning av två delar eller material utan användning av värme. Vid traditionella fogningstekniker, t.ex. svetsning, används hög temperatur genererad av ljusbåge eller genom förbränning av gaser för att smälta materialen så att de fogas samman. Kallimning uppnås genom att man använder ett lim som binder samman de två materialen. Belzonas kallhärdande kompositer gör att en sådan bindning kan skapas utan att värme används.


Ett välkommet alternativ till svetsning

Svetsning är en av de mest erkända fogningsteknikerna, men innebär även ett antal utmaningar när det gäller personlig säkerhet och säkerhet för miljön, långa driftavbrott och defekter som kan leda till brott.


Belzonas kallimning

Limning med Belzona användes först under senare delen av 1950-talet för att fästa id-brickor. Med tiden utvecklades materialen för att utstå högre tryck och temperatur, och för att uppvisa jämförelsevis hög vidhäftning och tryckhållfasthet. Kallimning är numer ett erkänt alternativ till svetsning på grund av ett antal orsaker:

  • Ingen risk för gnistbildning eller elektriska faror, och inget behov av tillstånd för heta arbeten.
  • Kallimning kan användas då möjligheten att skära och svetsa är begränsad på grund av eventuell explosionsrisk.
  • Snabb och enkel applicering på plats utan behov av specialutrustning gör kallimning idealisk vid akuta reparationer och på utmanande platser där åtkomsten är begränsad.
  • Det finns inget behov av att på plats bearbeta, avspänningsglödga eller efterbehandla svetsen med värme.
  • Limmet som används vid kallimning anpassar sig till oregelbundna former och material och fyller ut ojämnheter mellan ytorna. Detta säkerställer 100 % kontakt vilket förbättrar den lastbärande kapaciteten.
  • Systemet är lösningsmedelsfritt, består av 100 % fasta ämnen och är miljövänligt.

Enkel lösning för komplexa situationer

Appliceringen vid kallimning är enkel eftersom Belzonamaterialet används som ett lim mellan två ytor. Denna enkla teknik kan lösa mycket komplexa problemställningar i olika och utmanande situationer.

Ett exempel är renoveringen av däck med kallimningsteknik, som utvecklades i början av 2000-talet och som innebär att ett flertal plåtar fästs på plats med material från Belzona för att skapa ett nytt däck.

Diverse andra tillämpningar, bl.a. oregelbunden shimsning eller infästning, återuppbyggnad av konstruktioner och permanent fogning av utrustning och konstruktioner i hårda och utmanande miljöer, har utvecklats och utprovats genom testning och fallbeskrivningar.

Belzonas kallimning har accepterats som en permanent installation och har använts på alla fartyg klassade av Germanisher Lloyd sedan 1984.

Video:

Fotogalleri: