Belzonas lösningar för kompositreparationer

Belzona 100 % fasta, kompositbaserade reparationsmaterial kan förstärka försvagade eller håliga rörledningar, kärl, tankar och annan utrustning.

Belzonas lösningar för kompositreparationer

Rörledningar, kärl, tankar och annan utrustning kan drabbas av in- eller utvändiga erosions-, korrosions- eller kemikalieangrepp som kan påverka prestanda och integritet. En sådan skada leder ofta till att väggarna tunnas ut eller till genomgående hål. Reparation med kallapplicerade, 100 % fasta, polymerbaserade kompositer förstärker utrustningen och löser problemet långsiktigt, och inga heta arbeten krävs. Dessa appliceras på plats vilket minimerar tiden för kostsamma driftavbrott.

Belzona är specialiserade på att leverera kompositbaserade rörlindnings- och kallimningssystem både för reparation och nykonstruktioner, som varierar i storlek och komplexitet. Vi inriktar oss på problem som:

 • Ut- och invändig korrosion
 • Pågående läckage och genomgående hål i väggar
 • Skador på stora metallkonstruktioner, bl.a. däck, tankar, tak och golv
 • Skador på delar är kärl och rörledningar med komplex geometri, bl.a. böjar, T-rör och flänsar
 • Försvagade fundament till utrustningar för att stötta och upprätthålla exakt uppriktning av maskiner

Belzona har levererat kompositbaserade lösningar till olika branscher i över sex decennier. År av forskning, utveckling och återkoppling med kunder har resulterat i system som är unika och skräddarsydda och som erbjuder lösningar inom områden där:

 • Drifttemperatur och drifttryck är höga
 • Aggressiva syror och baser lagras eller processas
 • Vatten, olja och annan kontaminering förekommer
 • Erosion och nötning sker in- eller utvändigt

Reparationer av tunna eller håliga väggar

Defekter som tunna väggar orsakade av in- och utvändig erosion, korrosion, slag och stötar, nötning eller mekanisk skada är vanliga problem som uppstår på rörledningar, tankar, maskinkåpor, slitskydd och annan utrustning. Om dessa problem inte åtgärdas i tid kan utrustningarnas integritet äventyras och sannolikheten är stor för att det uppstår miljö- och säkerhetsrisker. Det är nödvändigt att snabbt återställa utrustningens styrka för att minimera tiden för driftavbrott. Belzonas kallapplicerade system kan användas för att reparera och förstärka skadade utrustningar genom dubbleringsplåtar och rörlindningssystem.

Vid reparation genom kallimning används kallhärdande material som t.ex. Belzona 1111 (Super Metal), för att med utomordentlig vidhäftning fästa dubbleringsplåtar över skadade områden och därmed bibehålla tryckhållfastheten. Alternativt kan material av flytande kvalitet, t.ex. Belzona 5811 (Immersion Grade), användas för att fästa större plåtar eller då geometrin är komplex, som ett alternativ till en högriskreparation som heta arbeten innebär. Materialet kan helt enkelt sprutas in bakom plåten för att snabbt fästa den på plats.

Förstärkta rörlindningssystem från Belzona används ofta för permanent reparation av icke-kritisk utrustning vid låga arbetstryck. Belzonas rörlindningssystem kan appliceras på plats och rörledningen behöver inte tryckavlastas vid appliceringen. Dessutom tar dessa kallhärdande reparationer endast några få timmar att slutföra.

Beroende på tillämpningen kan olika epoxibaserade kompositmaterial rekommenderas för lindningar. Belzona 1111 (Super Metal) är lämplig för många allmänna tillämpningar. Beroende på hur stort området är som ska repareras kan härdningstiden förlängas med Belzona 1121 (Super XL-Metal) eller förkortas med Belzona 1212. Dessa material av spackelkvalitet appliceras tillsammans med ett vävt armeringsark med hög hållfasthet som ger reparationen dess hållfasthet.

Genomgående hål i väggar och pågående läckage som innebär säkerhetsproblem, eftersom potentiellt farliga lösningar läcker ut i miljön, kan bli problematiska både för personal och utrustning i omedelbar närhet. Läckande rörledningar kan dessutom leda till tryckfall med minskad effektivitet i processen som resultat. Belzonasystem kan stoppa läckaget och täta området omedelbart, utan behov av att stänga ned processen.

Pågående läckage vid låga tryck kan hejdas effektivt genom användning av Belzona 9611 (ES Metal), en snabbhärdande epoxi som är förpackad i form av en stång och särskilt framtagen för tätning av pågående läckage, varefter Belzonas rörlindning appliceras för att göra reparationen permanent.

Då reparation av läckande utrustning måste slutföras vid högre tryck kan ventilplåtar fästas på plats med material såsom Belzona 1212. När väl Belzonamaterialet har härdat kan ventilerna stängas och stoppa läckaget.

Reparation av trycksatta och säkerhetskritiska system

I situationer då reparationerna måste utföras i enlighet med standarderna ASME PCC-2 eller ISO 24817 rekommenderar vi Belzona SuperWrap II. Detta lindningssystem är ett av de starkaste kompositbaserade rörlindningssystemen på marknaden och dess dragskjuvhållfasthet ökar faktiskt i drift.

Belzona SuperWrap II är ett tidsbesparande alternativ till svetsning och dess kallhärdande förmåga gör att korrosionsskadade komponenter kan vara tillbaka i drift inom så kort tid som 24 timmar. Systemet levereras som en massa av 100 % fasta material, ett kol- och glasfiberarmerat ark och en kompressionsfilm som appliceras på plats på rör och kärl vid olika drifttemperatur och -tryck.

Mångsidigheten hos detta system gör det möjligt att applicera på alla typer av rörgeometrier, t.ex. böjar och t-rör, och det motstår en rad olika kemikalier, oljor och processvätskor. Belzona SuperWrap II ger en slitstark reparation vars livslängd överskrider den förväntade livslängden för komponenten.

Lösningar för nya konstruktioner

Belzonas kompositmaterial kan inte enbart användas vid reparationer utan erbjuder även stora fördelar för nykonstruktioner. När de härdat blir dessa kallhärdande system slitstarka med enastående fysiska egenskaper. Till skillnad från metaller korroderar inte Belzonas material och kan därför användas i en rad tillämpningar.

Vid installation av utrustning där heta arbeten inte är tillåtna eller önskvärda underlättar det att använda Belzonas material. Med en tryckhållfasthet på upp till 18 980 psi/130,8 MPa, dragvidhäftning på upp till 3 240 psi/22,3 MPa och böjhållfasthet på upp till 14 300 psi/98,6 MPa kan utrustning, ramverk och stödkonstruktioner fästas på ett permanent och säkert sätt.

Belzonas kompositlösningar används regelbundet i tillämpningar såsom:

 • Infästning av utrustning på fartygsdäck och havsbaserade plattformar, t.ex. vinschar, bostadsmoduler och kabelrännor
 • Installation av ledstångshållare på tankar
 • Fastsättning av invändiga beslag i processkärl för höga temperaturer och tryck
 • Fastsättning av rörhållare som förebygger galvanisk korrosion
 • Montering av bussningar och lager för t.ex. stående rörledningar och roder.

Video:

Fotogalleri: