Lösningar för vattenkraftverk

Återställ och skydda vätsketransporterande utrustning inom vattenkraftsindustrin från erosion, korrosion och kavitation med hjälp av Belzona.

Lösningar för vattenkraft

Vad är problemet?

Vätsketransporterande komponenter, t.ex. tilloppstuber, slussluckor, ledskenor och turbiner, kan drabbas av korrosions-, erosions- och kavitationsskador, vilket kan leda till nedbrytning och kostsamma följder som t.ex. långa driftavbrott. Traditionella reparationer kräver ofta långa driftavbrott och vanligtvis måste appliceringen återupprepas inom utrustningens livstid.

Belzonas lösning:

Belzonas lösning för vattenkraft eliminerar korrosion genom isolering av metall från omgivande miljö och genom att minska effekten av kavitation och erosion med hjälp av erosionsbeständiga kompositer och ytbeläggningar. Dessa lösningar ökar verkningsgraden och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som underhållskostnaderna minskar. Applicering på plats och kort genomloppstid minimerar tiden för driftavbrott. Specialverktyg behövs inte och materialen kallappliceras, vilket gör att riskfyllda heta arbeten kan undvikas.

Årtionden av erfarenhet av att serva utrustning inom vattenkraftindustrin har gjort Belzona till förstahandsvalet i kampen mot erosion, korrosion och kavitation för vätsketransporterande utrustning. Appliceringar utförs av erfaren och utbildad personal för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och valuta för pengarna för våra kunder.


Erosion och korrosion:

Vad är problemet?

Inträngande fasta partiklar leder till erosion och påföljande nedbrytning av vätsketransporterande utrustning och omgivande infrastruktur, t.ex. tilloppstuber och spiralkåpor. Långa perioder av driftstopp, produktionsbortfall och byte av utrustning kan vara kostsamma, och svetsning innebär hälso- och säkerhetsproblem.

Belzonas lösning:

Metalldelar kan återuppbyggas till ursprunglig profil och exakta dimensioner med hjälp av Belzonas slitstarka reparationskompositer. Återuppbyggnad kan ske snabbt med kallapplicerade material som inte deformerar grundmaterialet. Belzona 1111 (Super Metal) eller Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) används vanligtvis för återuppbyggnaden.

Nedbrytning av betongytor som orsakas av erosion kan snabbt repareras med Belzonas icke-porösa Magma-produkter. Belzona 4111 (Magma-Quartz) eller Belzona 4131 (Magma Screed) är mångsidiga universalkompositer som enkelt kan användas för att ytrenovera, återuppbygga och skydda betong och murverk, samt ge ett utmärkt skydd mot nötning, slag, stötar och kemikalieangrepp.

Belzonas material kan motstå erosiva krafter under en avsevärd tidsperiod. Därför kan ombyggnad med Belzona anses vara en långsiktig lösning, då många utrustningar håller i minst 10 år längre än vad de ursprungligen skulle ha gjort.

Vid kraftig erosion kan man undvika långa driftavbrott och dyra kostnader för att ersätta utrustning genom applicering av våra kompositmaterial.

Belzonas material är snabba, enkla att applicera, säkra och kostnadseffektiva jämfört med traditionella metoder, t.ex. svetsning eller byte av delar.

Årtionden av erfarenhet av att serva utrustning inom vattenkraftsindustrin har gjort Belzona till förstahandsvalet i kampen mot erosion, korrosion och kavitation för vätsketransporterande utrustning. Appliceringar utförs av erfaren och utbildad personal för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och valuta för pengarna för våra kunder.


Kavitation:

Vad är problemet?

Kavitation är ett av de problem som påverkar vätsketransporterande utrustning, t.ex. turbinlöphjul och slussluckor, och kan leda till ökade driftkostnader och att utrustning bryts ned.

Belzonas lösning

Belzona erbjuder en långsiktig lösning för att förhindra kavitationsskador genom användning av polyuretanteknik. Den skapar en slitstark, men ändå flexibel, barriär mellan vätskan och metallen vilken motstår effekten av imploderande kavitationsbubblor och på så sätt skyddar den vätsketransporterande utrustningen.

Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer) är en polyuretanbaserad ytbeläggning med 10 års dokumenterad effekt att motstå kavitation. I kombination med en hydrofob epoxibeläggning, Belzona 1341 (Supermetalglide), och reparationskompositer vid behov, kan långtidsbeständighet mot korrosion, erosion och kavitation uppnås.

Belzonas lösning mot kavitation kan appliceras under minimala driftstopp och kräver inga specialverktyg. Applicering på plats, snabb härdning och kort genomloppstid minimerar tiden för driftavbrott.

Belzonas material är snabba och enkla att applicera, säkra och kostnadseffektiva jämfört med traditionella metoder, t.ex. svetsning eller byte av delar.

Årtionden av erfarenhet av att serva utrustning inom vattenkraftsindustrin har gjort Belzona till förstahandsvalet i kampen mot erosion, korrosion och kavitation för vätsketransporterande utrustning. Appliceringar utförs av erfaren och utbildad personal för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och valuta för pengarna för våra kunder.

Lösningar inom andra områden

Belzona erbjuder ett varierat utbud av material avsedda att förenkla underhållet av utrustning och byggnader.

Belzona är sedan 1952 ett förstahandsval för utrustning och konstruktioner inom vattenkraft globalt sett, när det gäller allt från tätning av läckage i elektriska transformatorer till reparationer av golv och väggar.

Följande är ett urval av tillämpningar:

  • Skydd mot in- och utvändig korrosion och erosion i rörledningssystem, samt tätning av pågående läckage. Lösningarna omfattar en rad olika tryck, temperaturer och situationer, bl.a. rörledningar som förlorat strukturell integritet. I många fall kan applicering ske på rörledningssystem i drift.
  • Läckage av transformatorolja och SF6 kan tätas permanent med hjälp av yttoleranta kompositer och ytbeläggningar. Skadade keramiska isolatorer kan också återställas på plats.
  • Epoxibeläggningar för golv, säkerhetssystem för att ge grepp och halkskydd är designade att ge ett långsiktigt skydd och minska riskerna.
  • Reparationskompositer för betong härdar inom några timmar och hindrar att problem uppstår igen.
  • Ventilerande, självrengörande och estetiska väggbeklädnader används för att göra väggar vattentäta.
  • Taktäckningsmembran kan försegla alla möjliga olika konturer och takmaterial. Membranen är ventilerande men ändå vattentäta och behåller sin vattenbeständighet under lång tid.
  • VVS-system repareras och skyddas med hjälp av epoxibeläggningar och reparationskompositer.

Belzonas material är snabba, enkla att applicera, säkra och kostnadseffektiva jämfört med traditionella metoder, t.ex. svetsning eller att byta ut delar.

Årtionden av erfarenhet av att serva utrustning inom vattenkraftsindustrin har gjort Belzona till förstahandsvalet i kampen mot erosion, korrosion och kavitation för vätsketransporterande utrustning. Appliceringar utförs av erfaren och utbildad personal för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och valuta för pengarna för våra kunder.

Fotogalleri: