Reparation av flytande slangar

Belzonas produkter har stark vidhäftningsförmåga till gummi och kan ge samma tålighet som den befintliga slangen.

Reparation av flytande slangar

Lösningar

Vad gör oss annorlunda?

Kostnadseffektivitet

 • En av de viktigaste egenskaperna hos Belzonas produkter för reparation av flytande slangar är förmågan att snabbt skydda och återställa slangarna i driftdugligt skick.
 • Belzonas produkter kan användas för att renovera skadade flänsytor snabbt och utan behov av tekniker som svetsning och bearbetning på plats.

Användarvänlighet och säkerhet

 • Belzonas produkter kallappliceras enkelt med handverktyg.

Tålighet

 • Belzonas elaster för reparationer av gummimaterial är flexibla och ogenomträngliga för havsvatten och de flesta kolväten.
 • Belzonas produkter är nötningsbeständiga.

Varför fungerar det?

Belzonas produkter har stark vidhäftningsförmåga till gummi och kan ge samma tålighet som den befintliga slangen.

Produkter som används för reparation av invändig ytbeläggning innehåller keramiska fyllmedel som erbjuder utmärkt skydd mot erosion-korrosion.

På grund av Belzonas stora utbud av universalelaster kan vi reparera både stora och små defekter. Vi kan även garantera högkvalitativa reparationer på vertikala ytor.

Belzonas lösningar är snabbare, säkrare, enklare och kräver inga specialverktyg.

Orsaker

Flytande slangar kan innebära en betydande kostnad för operatörer eftersom gummimaterialet, invändiga ytor och flänsytor ofta skadas genom slag och stötar samt genom korrosion. Om skadorna inte tas om hand i tidigt stadium kan detta leda till minskad flytförmåga och slutligen katastrofala utsläpp av bränsle/olja med följande kostsamma konsekvenser:

 • Miljöskador
 • Hälso- och säkerhetsrisker
 • Driftavbrott
 • Kostnader för sanering och avfallshantering
 • Höga kostnader för reparationer och ersättning av utrustning

Miljöskador

Fel eller skador på någon del av en flytande slang som inte hanteras på ett tidigt stadium kan ge upphov till olje-/bränsleutsläpp som kan skada miljön allvarligt och därmed ge ekonomiska konsekvenser.

Traditionella utmaningar vid underhåll

Traditionella reparationsmetoder innebär varmvulkanisering vilket kan vara tidskrävande. Alternativt kan utrustningen bytas ut vilket kan leda till höga kostnader.

Varmvulkanisering är traditionellt sett ett svårt arbete som kräver särskild utrustning, höga temperaturer och som endast kan utföras av kunnig och erfaren personal.

Det är därför viktigt att varje leverantör av lösningar hanterar alla dessa utmaningar så att utrustningen kan vara tillbaka i drift inom några få timmar.

Historik

Med över 55 års erfarenhet har Belzonas system och tekniker gjort det möjligt för oss att utveckla reparationskompositer och övervinna de traditionella svårigheterna med denna tillämpning, dvs. utbyte av skadad utrustning eller varmvulkaniseringsprocesser.

Många företag över världen drar stor nytta av Belzonas lösningar när det gäller följande problem som kan förekomma:

 • Läckande flänsar
 • Erosions-korrosionsangrepp
 • Uppslitet och skadat gummi
 • Slag och stötar
 • Nötning
 • Konstanta miljöangrepp

Effektiviteten hos Belzonas lösningar vid reparation av flytande slangar, samt även våra allmänna underhållslösningar, har genom dessa tillämpningar visat att utrustningar får en förlängd livslängd, höga kostnader för utbyte av utrustning undviks och tid för driftavbrott minimeras. Livscykelkostnaden minskar och behovet av specialutrustning för varmvulkanisering undviks.

För att få veta mer om Belzonas produkter vänligen kontakta en av våra servicetekniker eller din lokala återförsäljare för information.

Video:

Video från Belzona om tillämpningar – reparation av flytande slangar